.
.
.

تک تیر انداز حوثی ها به دست نیروهای مقاومت یمنی افتاد

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

نیروهای مقاومت ملی در تعز « تک تیر انداز» وابسته به حوثی ها و مخلوع صالح را در منطقه الشقب به اسارت خود دراوردند.

منابع میدانی گفته اند « تک تیرانداز حوثی شمار زیادی از غیر نظامیان منطقه را کشته است.» نیروهای مقاومت پس از نفوذ به یکی از تپه های منطقه الشقب، وی را به اسارت درآوردند.

نیروهای مقاومت مردمی در یمن، هفته گذشته، آخرین مواضع شبه نظامیان کودتاچی را در « جبل صبر» و منطقه الصراری پاکسازی کردند.

این مناطق ماههاست که به پادگان ها و مواضع نظامی کودتاچیان حوثی مورد حمایت ایران و نیروهای مخلوع علی عبدالله صالح جهت آموزش نظامی نیروهای خود درآمده است.