.
.
.

نماینده دولت یمن: هنوز به هیچ توافقی نرسیده ایم

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

عبدربه منصور هادی، رئیس جمهوری یمن گفت برای صلح در یمن نمی توان از راه حل های گزینشی و مقطعی استفاده کرد که راه را برای جنگ های آینده باز می گذارد.

هادی در دیدار با هیات مذاکره کننده صلح در کنفرانس کویت گفت: "هیات اعزامی از سوی دولت یمن برای رسیدن به صلح به کویت رفته و خواهان اجرای اصول بین المللی و منطقه ای بر اساس قطعنامه 2216 سازمان ملل، طرح صلح شورای همکاری خلیج و گفتمان ملی است."

هیات نمایندگی دولت یمن در بیانیه خود آورده است که هیچ توافق سیاسی بدون خروج شبه نظامیان از شهرها و تسلیم اسلحه آنها میسر نیست. این هیات خواهان برقراری حاکمیت دولت مشروع است و هرگونه مذاکره میان گروههای سیاسی باید بدون حضور شبه نظامیان باشد.

در بیانیه همچنین آمده است که مذاکرات صلح باید پایبند به طرح 5 ماده ای باشد که طرفین بر سر آن به توافق رسیدند، و در راس آن خروج شبه نظامیان حوثی و صالح از شهرها و استقرار حاکمیت دولت مشروع بر تمام شهرها و موسسات دولتی، و برچیده شدن تمامی فرایندهایی است که بعد از کودتای سپتامبر 2014 از سوی کودتاچیان القا شده است.

یک روز بعد از ارائه گزارش اسماعیل ولد الشیخ، نماینده سازمان ملل در امور یمن، به شورای امنیت، هیات دولت یمن بر ضرورت پافشاری بر اصول توافق شده تاکید کرد. این در حالی است که کودتاچیان در بیانیه خود خواستار تعیین تکلیف نهاد ریاست جمهوری و تشکیل حکومت وحدت ملی پیش از بحث پیرامون اقدامهای امنیتی و نظامی شدند.