.
.
.

«نیروهای سوریه دمکراتیک» جاده الرقه- منبج را به کنترل خود درآوردند

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

نیروهای سوریه دمکراتیک توانسته اند راه اصلی میان الرقه و منبج را به کنترل خود دراوند. این نیروهای از جنگجویان کرد و عرب و با حمایت آمریکا در عملیات علیه داعش در الرقه شرکت دارند.

بر اساس این گزارش، نیروهای سوریه دمکراتیک در حملاتی، 35 روستا و مزرعه را از داعش آزاد و به کنترل خود درآورند.

درگیری ها شدید میان عناصر گروه داعش از یک سو، و نیروهای سوریه دمکراتیک از سوی دیگر در حومه های جنوبی و شرقی شهر منبج ادامه دارد.

منابع گزارش دادند که نیروهای سوریه دمکراتیک، منطقه تل ام سراج (تپه ام سراج) را به کنترل خود درآورند. آزاد سازی این منطقه در کنترل مسیر منبج - الرقه و رصد آن تاثیر دارد.