.
.
.

تشکیل کمیته ای به ریاست محمد بن سلمان برای تحقق چشم انداز 2030

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

شورای اقتصاد و توسعه سعودی در آخرین نشست خود، که به ریاست شاهزاده محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود، ولی ولیعهد، نایب دوم رئیس شورای وزیران و وزیر دفاع برگزار شد، چارچوب تحقق چشم انداز 2030 پادشاهی عربی سعودی را تصویب کرد.

بر اساس تصمیم های جدید، نقش و مسئولیت ها، نهادهای ممرتبط با تحقق چشم انداز 2030 پادشاهی سعودی، و مکانیزم های اجرا و برطرف کردن موانع بر سر راه اهداف این چشم انداز، مشخص شد.

در این زمینه، شورای اقتصادی و توسعه، کمیته ای به ریاست شاهزاده محمد بن سلمان، جهت پیگیری تحقق چشم انداز 2030 پادشاهی سعودی و زمان بندی اجرای آن تشکیل داد. شورا همچنین دفتر مدیریت استراتژیک وابسته به کمیته تاسیس شد.

این کمیته جهت اجرا و تحقق بهترین عملکردهای جهانی در اجرای استرتژی ها تشکیل شده است. همچنین شفافیت عملکرد و پاسخگویی از طریق شاخص های الکترونیکی جهت اندازه گیری عملکرد جهت تحقق چشم انداز 2030 را تقویت می کند.