.
.
.

بدنبال مرگ یک دختر نوجوان، دارالافتای مصر ختنه زنان را تحریم کرد

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

دارالافتا مصر تاکید می کند که ختنه زنان اصولا یک موضوع دینی نیست و به اعتقادات و عادتهای مردم برمی گردد. این مرکز اسلامی در مصر می گوید که ختنه زنان برای بدن و روان زیانبار است، بنابراین تحریم آن واجب می شود، و در این باره اختلاف نظر و تفرقه ای غیرقابل توجیه نباید وجود داشته باشد.

این فتوا مصادف با مرگ یک دختر نوجوان در بیمارستانی در شهر سوئز شد که مورد عمل ختنه قرار گرفته بود.

این مرکز اسلامی به غیر تخصصی بودند فتوای ختنه زنان استناد می کند و احادیث در این باره را ضعیف می خواند و آنرا بر اساس سندی صحیح در سنت نبوی نمی داند.

دارلافتاء می گوید که این عادتی مرسوم در میان بعضی از قبایل عرب بوده است، که دیگر مصداقی ندارد و تحقیقات علمی و پزشکی به اتفاق آنرا زیانبار می دانند. این مرکز اسلامی معتقد است که چنین رسمی از سوی پیامبر، صلى الله عليه وآله وسلم، بر زنان وارد نشده و او دختر خود، رضي الله عنهن، را ختنه نکرده بود.

دارالفتا می گوید که تحقیقات علمی و پزشکی بیطرف که در گزارش سال 2006 منتشر شده است، حکایت از زیانبار بودن این عمل دارد و به همین دلیل عمل ختنه زنان حرام است.

دارالافتا نسبت به اتکا به نظرهای غیرتخصصی در این زمینه هشدار می دهد و آنرا شرعی و منطق با علم پزشکی نمی داند. این مرکز ختنه زنان در این دوران را تحریم می کند، و این تحریم را موافق با شرع و مصالح مردم می داند.