.
.
.

احکام سنگین زندان برای 13 نفر از رهبران حزب نهضت اسلامی تاجیکستان

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

به گزارش خبرگزاری فرانسه، تاجیکستان روز پنجشنبه 13 نفر از رهبران حزب میانه روی نهضت اسلامی این کشور را به حبس های سنگین محکوم کرد.

مقامات این کشور آسیای میانه بدون ذکر نام خود اعلام کردند که به 2 نفر از این رهبران حکم حبس ابد، و برای 11 نفر بقیه 28 سال زندان تعیین شده است.

دادگاه رهبران اسلامگرا غیرعلنی بوده، و هنوز احکام رسمی منتشر نشده است. همسر یکی از این رهبران به خبرگزاری فرانسه گفت: "2 نفر به حبس ابد محکوم شده اند،" و از جمله همسر او محمد علی حیت که معاون رهبر حزب نهضت اسلامی است.

سن افراد محکوم شده بین 41 تا 70 سال است. دیده بان حقوق بشر تاجیکستان اعلام کرد که حیت "از مدافعان حقوق بشر و آزادی بیان و آزادی مذهب" بود.

دادگاه محاکمه مخالفان رسمی دولت امامعلی رحمانف، رئیس جمهوری تاجیکستان، باعث نگرانی هایی در میان کشورهای آمریکا و اروپا شده است. منتقدان بر این باور هستند که دولت تاجیکستان قصد دارد تا اسلام را از زندگی عمومی مردم این کشور حذف کند.