.
.
.

حبس ابد و ابطال تابعیت 5 بحرینی جاسوس ایران

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

دادگاه استیناف بحرین برای 5 شهروند بحرینی که محکوم به جاسوسی برای ایران شده اند، احکام حبس ابد و ابطال تابعیت صادر کرد.

احمد الحمادی، دادستان عمومی و نایب رئیس جرائم تروریستی گفت: "دادگاه عالی استیناف بحرین حکم خود را در مورد جاسوسی برای یک کشور خارجی و بکارگیری اسلحه و مواد منفجره را صادر کرد."

در ماه نوامبر سال گذشته دادگاه عالی جنایی احکام 5 شهروند بحرینی را صادر کرد. 2 نفر از محکومان حضوری و 3 نفر باقی بصورت غیابی محاکمه شدند. این افراد محکوم به حبس ابد، مصادره و ابطال تابعیت شدند.

بر اساس اسناد ارائه شده به دادگاه این افراد در ماه اوت و سپتامبر سال 2014 اقدام به برقراری ارتباط با ایران گرفتند و دست به اقدامات خصمانه علیه دولت بحرین زدند.

این افراد محکوم هستند که از سوی سپاه پاسداران ایران و در اردوگاههای نظامی در آن کشور، آموزش نظامی و کاربرد اسلحه برای انجام ماموریتهای تروریستی در بحرین دیده بودند.