.
.
.

یمن..مردم تعز خواستار پایان محاصره شهر خود شدند

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

صدها نفر از مردم شهر تعز در مرکز این شهر دست به تظاهرات زدند و خواستار پایان یافتن محاصره این شهر شدند.

تظاهرکنندگان اعلام کردند که ادامه مقاومت تنها راه برای بیرون راندن شبه نظامیان کودتاچی از استان تعز است. آنها از دولت مشروع و نیروهای اتئلاف خواستند تا به کمکهای خود به ارتش ملی یمن و مقاومت مردمی ادامه دهند.

تظاهرکنندگان با نشان دادن عکس زخمی های مقاومت مردمی و ارتش ملی خواستار کمکهای فوری برای درمان آنها و ورود دارو و کمکهای انساندوستانه به شهر تعز شدند.