.
.
.

وزیر خوشبختی امارات با پوشیدن گردن بند "Happy" جلب توجه کرد

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

وزیر خوشبختی امارات شامگاه گذشته هنگام ادای سوگند در برابر شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، نخست وزیر این کشور و حاکم دبی، و شیخ محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد ابو ظبی با پوشیدن گردن بندی که بر روی آن "Happy" نوشته شده بود، جلب توجه کرد.

شبکه های اجتماعی تصاویر عهود الرومی (32 ساله) وزیر خوشبختی در حال ادای سوگند در برابر در برابر شیخ محمد بن راشد آل مکتوم و شیخ محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد ابو ظبی، به شکل گسترده ای منتشر کردند.

شیخ محمد بن راشد روز دوشنبه گذشته بر روی حساب رسمی خود در توییتر از پست "وزیر خوشبختی" در کابینه خود خبر داد.

ماموریت پست وزارت خوشبختی در امارات بر اساس آنچه که در نوشته شیخ محمد آمده، هماهنگ کردن پروژهای و سیاست های دولت برای تحقق خوشبختی مردم است.

همچنین لبنی بنت خالد القاسمی (22 ساله) به عنوان وزیر تسامح "مدارا" در کابینه جدید امارات معرفی شد.