.
.
.

عمل جراحی جداسازی دوقلوهای بهم چسبیده در سعودی

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

"تقی و یقین"، نام دوقلوهای بهم چسبیده سوری است که عمل جراحی جدا کردن آنها روز یکشنبه 14 فوریه در بیمارستان ملک عبدالعزیز شهر ریاض در پادشاهی سعودی آغاز شد.

دکتر احمد الفریان، متخصص جراحی مغز و اعصاب، سرپرست تیم جراحی است و قرار است این عمل جراحی 12 ساعت طول بکشد و احتمال زنده ماندن این دوقلوها %60 پیش بینی شده است. این عمل در 6 مرحله انجام می شود، و 22 پزشک و پرستار در تیم جراحی حضور خواهند داشت.

دکتر الفریان گفت که دوقلوهای سوری از ناحیه سر به هم متصل هستند، و این عمل جداسازی از مشکلترین و پیچیده ترین عملهای جراحی در جهان است.

دکتر الفریان گفت که مرحله اول جداسازی، جدا کردن رگهایی بود که به مغز می رفت و این فرایند 3 ماه طول کشیده و با موفقیت به پایان رسیده است.

مرحله چهارم، قرار است که امروز در بیمارستان ملک عبدالعزیر ریاض انجام شود، و در صورت موفق بودن این عمل، این دو کودک از یکدیگر جدا خواهند شد و این اولین جداسازی دوقلوهای بهم چسبیده از ناحیه سر در جهان خواهد بود.