.
.
.

عبادی: تغییر در کابینه عراق برای جذب تکنوکراتها

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

حیدر العبادی، نخست وزیر عراق، روز سه شنبه اعلام کرد در کابینه خود تغییراتی انجام خواهد داد تا تکنوکرات ها جایگزین وزیرانی شوند که به گفته وی بر مبنای وابستگی های سیاسی برگزیده شده اند.

او در سخنرانی خود که در تلویزیون عراق پخش شد و به مسائل اقتصادی و چالش های موجود در کشورش، اختصاص داشت، گفت: "به انجام تغییراتی ریشه ای در کابینه دولت جهت پیوستن شخصیت های متخصص و تکنوکرات دست می زند."

العبادی پارلمان عراق و جناح های سیاسی را به همکاری در این مرحله به گفته وی «خطرناک» دعوت کرد.

نخست وزیر عراق جزئیاتی درباره زمان این تغییرات یا وزیرانی که قرار است تغییر یابند ذکر نکرد.

از سوی دیگر، محمد الکربولی، نماینده پارلمان عراق درباره این تصمیم العبادی در تغییر وزیرانی در کابینه دولت گفت که این تغییر باید شامل وزیرانی شود که هیچ چیزی برای مردم عراق به ارمغان نیاوردند.

او در این زمینه افزود که باید تعریفی برای تکنوکرات وجود داشته باشد. تکنوکرات این نیست که نزدیک به حزب دعوه یا العبادی باشد.

العبادی در تابستان گذشته، جهت پاسخ به تظاهرات مردمی که خواستار اصلاحات و مبارزه با فساد بودند، تغییراتی در هیئت حکمرانی کشورش انجام داد اما نتوانست خواسته های معترضان را برآورده کند.

نخست وزیر عراق، پیشتر جناح های سیاسی کشورش را به تحمل مسئولیت های خود در مقابله با بحران مالی و اقتصادی فرا خوانده بود.