فوری

پخش زنده
 • صفحه اصلى
 • ايران
 • ترمیم کابینه قطر و انتخاب وزیر خارجه جدید

  منبع: العربیه.نت- فارسی

  شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، طی فرمانی کابینه قطر را ترمیم کرد و تعدادی از وزیران جدید معرفی شدند.

  به گزارش خبرگزاری رسمی قطر، شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی به وزارت خارجه، و خالد العطیه به عنوان وزیر مشاور در امور دفاعی انتخاب شدند.

  تبلیغات

  برگزیده های کاربران