.
.
.

ترمیم کابینه قطر و انتخاب وزیر خارجه جدید

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، طی فرمانی کابینه قطر را ترمیم کرد و تعدادی از وزیران جدید معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری رسمی قطر، شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی به وزارت خارجه، و خالد العطیه به عنوان وزیر مشاور در امور دفاعی انتخاب شدند.

بیشترین بازدید موضوعات مهم