.
.
.

لیبی.. داعش در شهر سرت سر زنی را با تبر از تن جدا کرد

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

شاهدان عینی در شهر سرت لیبی، گزارش دادند که یک گروه مسلح، سر یک زنی را از تن جدا کردند. این گروه همچنین دو مرد را تیرباران و دست مرد دیگری را بریده است.

ساکنان شهر سرت به العربیه.نت گفته اند که افراد مسلح اعلام کردند که «احکام دادگاه اسلامی» را اجرا کرده اند. آنها از اهالی شهر خواسته اند در هنگام اجرای حکم حضور یابند.

داعش یک جوان فلسطینی را به اتهام جاسوسی به نفع پارلمان تیر باران، و سر یک زن مراکشی را به اتهام جادوگری، بریده اند. آنها همچنین دست یک مرد را به اتهام سرقت بریده اند.

بر اساس گفته های شاهدان عینی، بیانیه ای که افراد مسلح خواندند، به اهالی سرت نسبت به همکاری با «دولت کفر و ارتش مرتد» و لزوم فرمانبری از «دولت اسلام » هشدار داده است.

گفتنی است که داعش پس از کنترل کامل شهر سرت، «دادگاهی اسلامی» تعیین کرد و پلیسی با عنوان « الحسبه» (حسابگران) و « دیوان تعلیم شرعی» تشکیل داد.

این گروه همچنین مغازه داران را به پرداخت زکات به جایی تحت عنوان « بیت المال مسلمین» مجبور کرده است.