.
.
.

هادی: پیروزی از آن مقاومت مردمی و ارتش ملی یمن است

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

عبدربه منصور هادی، رئیس جمهور منتخب مردم یمن، روز یکشنبه 15 نوامبر، تاکید کرد كه پیروزی از آن مقاومت مردمی و ارتش ملی این کشور است.

به گزارش العربیه، هادی کنفرانس گفت و گوی ریاض اظهار داشت که هیچ راهی جز پیروزی اراده مردم یمن، شکست کودتاچیان و طرح گمراه کننده آنها نیست.

او توضیح داد که کودتاچیان، به منظور اجرای طرحهای خارجی خود که یمن را به وضع خطرناکی رسانده است، علیه کشور اعلام جنگ کرده اند.

او افزود که کودتا با خشم و نارضایتی از سوی جامعه جهانی و ملت یمن، رویر شد. مردم یمن علیه شبه نظامیان که پادگانها را به غارت بردند و نهادهای دولتی را به اشغال کردند، به پا خواستند.

رئیس جمهور مشروع یمن بر ادامه حمایت از ارتش ملی و مقاومت مردمی جهت تحقق پیروزی و پاکسازی تمامی شهرها و استان ها تاکید کرد.