.
.
.

امضای قرارداد همکاری میان «انجمن کودکان معلول سعودی» با MBC

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

شاهزاده سلطان بن سلمان بن عبدالعزیز، رئیس هیئت مدیره «انجمن کودکان معلول» در سعودی، با شیخ ولید بن ابراهیم آل ابراهیم، رئیس هیئت مدیره گروه «MBC » روز یکشنبه 8 نوامبر 2015 توافق نامه همکاری مشترک با هدف رویارویی با مشکل «ناتوانی کودکان معلول» جهت به حداقل رساندن اثرات منفی آن بر افراد و جامعه سعودی، را امضا کردند.

این توافقنامه همچنین شامل پشتیبانی MBC از «انجمن کودکان معلول» و فراهم کردن پوشش رسانه ای مناسب برای برنامه های آگاه سازی این انجمن شده است.

انجمن کودکان معلول، و گروه MBC برای متکامل کردن توانایی، تجربه و گسترش فضای «اعتماد بنفس» و اعتبار محلی و منطقه ای این دو نهاد برای تقویت فرهنگ توجه به موضوع معلولیت و مقابله با علل آن به توافق رسیدند.

این دو نهاد در توافقنامه خود متعهد شدند که اثرات منفی معلولیت را به حد اقل ممکن برسانند و و زمینه ای ایجاد کنند که از طریق آگاهی افکار عمومی را برای برخورد مناسب با پدید «معلولیین» آماده سازند تا زندگی شایسته ای برای معلولین فراهم شود.

شاهزاده سلطان بن سلمان در پایان پس از امضای توافق با گروه MBC گفت:«انجمن کودکان معلول سعودی از اینکه چنین توافقنامه ای را با گروه MBC که در جهان رسانه ای بی نظیر است افتخار می کند و آن را گامی مهم در موفقیت ها می داند».

از سوی دیگر شیخ ولید بن ابراهیم آل ابراهیم رئیس هیئت مدیره MBC با ابراز خشنودی از امضای این توافق نامه، بر اهمیت نقش موسسات رسانه ای برای حمایت از مسائل کمک های بشردوستانه، بویژه مسئله معلولیت کودکان و ایجاد «فرهنگ تعامل مثبت با معلولیت» در جامعه تاکید کرد.

شیخ ولید گفت:« حضور شخصی شاهزاده سلطان بن سلمان برغم همه مسئولیت هایی که بر دوش دارد، بیانگر اهمیت دادن او به مسائل بشر دوستانه و حمایت از کارهای خیریه ای است».