.
.
.

ویدیو..کودک سوری را ماهیگیران از مرگ نجات دادند

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

محمد نام کودکی است که به نماد مرگ در سوریه تبدیل نشد، در حالی که این کودک 18 ماهه می توانست "آیلان" دیگری شود.

آیلان را بیاد می آورید؟ کودک سوری با پیراهن قرمز و پاهای کوچک که در دریا غرق شد و جسدش بر ساحل ترکیه افتاد.محمد در این سفر از مرگ نجات یافت. او با خانواده اش از بمبها، گلوله ها و خرابی های سوریه فرار کرده بودند.

فاجعه آیلان ساحل ترکیه را به آتش کشید، اما محمد حسن شانس آورد و در این دریا غرق نشد، و ماهیگران ترک جسد نیمه جان او، و تعدادی دیگر از آورگان سوری را از امواج دریا در نزدیکی ساحل ترکیه گرفتند.محمد همراه مادرش از شهر کوبانی فرار کرده بود. مادر محمد می گوید که شوهرش تحت تعقیب داعش است، و آنها قصد داشتند با فرار به یونان خود را به یکی از بستگانشان در سویس برسانند.

آنها نفری 2 هزار یورو به قاچاقچیان دادند تا با 29 نفر دیگر سوار یک قایق کوچک بشوند.

اما در میانه دریا، موتور قایق خراب شد و کم کم آب به داخل قایق آمد و آنها با جلیقه های نجات به آب افتادند.مادر محمد گفت: "اول محمد را بغل کرده بودم، اما آب زیادی خوردم، و او از دستم رها شد. گمان می کردم که او مرده است و بسیار غصه خوردم."

ماهیگیران ترک وقتی محمد را می بینند، قایق را نگه می دارند و او را از آب می گیرند. ولی محمد تکان نمی خورد ، و آنها گمان کردند که او مرده است. اما ناگهان او ناله ای کرد و ماهیگیران غرق شادی شدند.