فوری

پخش زنده
 • صفحه اصلى
 • ايران
 • تصویری.. یک سرباز سعودی از دختربچه‌ای در جمرات حفاظت می‌کند

  منبع: تصویر- عيسى الدبيسی

  یک سرباز سعودی از اعضای نیروهای ویژه، در نخستین روز تشریق به کمک به دختربچه‌ای در میان ازدحام جمعیت در نزدیکی جمرات می‌رود.

  "العربیه" دو عکس از این سرباز که توجه حجاج را جلب کرده گرفته است. همچنین عکس‌هایی از نیروهای ویژه گرفته شده که آنها را در حال حفاظت از حجاج در اثنای رمی جمرات سه‌گانه نشان می‌دهد.

  اقدام این سرباز تلاشی برای یاری به حجاجی است که کودکان خود را به همراه دارند و می‌خواهند مراسم جمرات را در میان ازحام جمعیت انجام دهند.

  شایان ذکر است که بیش از دو میلیون حاج برای ادای مناسک حج در مکه مکرمه حضور دارند.

  حضور نیروهای ویژه سعودی در جمرات برای کمک به حجاج حضور نیروهای ویژه سعودی در جمرات برای کمک به حجاج
  حضور نیروهای ویژه سعودی در جمرات برای کمک به حجاج حضور نیروهای ویژه سعودی در جمرات برای کمک به حجاج
  حضور نیروهای ویژه سعودی در جمرات برای کمک به حجاج حضور نیروهای ویژه سعودی در جمرات برای کمک به حجاج
  حضور نیروهای ویژه سعودی در جمرات برای کمک به حجاج حضور نیروهای ویژه سعودی در جمرات برای کمک به حجاج
  حضور نیروهای ویژه سعودی در جمرات برای کمک به حجاج حضور نیروهای ویژه سعودی در جمرات برای کمک به حجاج
  حضور نیروهای ویژه سعودی در جمرات برای کمک به حجاج حضور نیروهای ویژه سعودی در جمرات برای کمک به حجاج
  حضور نیروهای ویژه سعودی در جمرات برای کمک به حجاج حضور نیروهای ویژه سعودی در جمرات برای کمک به حجاج
  حضور نیروهای ویژه سعودی در جمرات برای کمک به حجاج حضور نیروهای ویژه سعودی در جمرات برای کمک به حجاج
  حضور نیروهای ویژه سعودی در جمرات برای کمک به حجاج حضور نیروهای ویژه سعودی در جمرات برای کمک به حجاج
  حضور نیروهای ویژه سعودی در جمرات برای کمک به حجاج حضور نیروهای ویژه سعودی در جمرات برای کمک به حجاج

  تبلیغات

  برگزیده های کاربران