.
.
.

آینه‌ها.. آرزوهای برقراری خلافت

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

برخی از آروزها کشنده هستند، و صاحب آرزو به خاطر آن‌ هم مردم را می‌کشد و هم خودش را. یکی از این آرزوها، حاکمیت بر مردم به نام دین است. نماد آن‌هم در فرهنگ ما، لقب خلافت و خلیفه گرفته است.

در عصر کنونی این آرزو بار دیگر از گور سر برآورده و بازاری از رقابت میان مدعیان خلافت و امیری بر مومنان برپا شده است. میان آن‌ها هم رقابتی خونین در گرفته، اما این لقب تاریخ قدیم، تنها نامی بدون مضمون و نقاشی بدون محتوا است.

پس از سرنگونی حکومت عثمانی در اوایل قرن گذشته در سال ۱۹۲۴ که در آن دوره در نتیجه جنگ جهانی اول، امپراتوری‌هایی دیگری همچون روسیه و اتریش هم فروپاشیدند، برخی از رهبران مسلمان در طمع لقب خلافت باقی ماندند. مشهورترین آن‌ها ملک فواد دوم در مصر، شریف حسین، سید احمد سنوسی و پادشاه افغانستان بودند.

برخی سعی کردند ملک عبدالعزیز پادشاه سعودی را برای برگزیدن این لقب وسوسه کنند، اما او قاطعانه رد کرد.

اکنون «داعش»، القاعده، النصره و بوکو حرام را داریم. همه آن‌ها مدعی خلافت و امیری مومنان هستند. کاش مساله در چارچوب نظری و بحث و جدل باقی می‌ماند. اکنون این ماجرا به واقعیتی از خون و آتش تبدیل شده است. «داعش» که با غلبه و زور حاکم شد، خلافت خود را تحمیل کرد و دیگر گروه‌های اصولگرا را که فرق چندانی با آن ندارند، در وضعیتی بغرنج قرار داد. این گروه‌ها اما همچنان در انتظار موقعیت مناسب هستند.

داعش آرزو را به واقعیت تبدیل کرد، پا بر روی زمین گذاشت، حکم شریعت را اجرا کرد، غنیمت برد و کنیز گرفت. دیگر چه چیزی از آرزوهای گروه‌های اسلامگرا باقی مانده که در ۸۰ سال پیش پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی در پی آن بودند؟

اینجا بود که اعلام گروه داعش در برپایی خلافت، باعث عسر و حرج برای دیگر گروه‌های مشابهش همچون اخوان المسلمین شد. آن‌ها به این بهانه متوسل شدند که داعش در اقدام خود با دیگر مسلمانان مشورت نگرده است، یا به عبارتی خلافت را بدون مشورت با صاحبنظران و دارای رای صحیح، برپا کرده است. این همان مساله‌ای است که بیانیه اتحادیه علمای مسلمان به ریاست یوسف القرضاوی، به آن پرداخته است.

اگر ملاحظه کنید، هیچ پاسخ در خوری به اقدام داعش در بیانیه‌ها و موضع گیری‌های گروه‌های مشابهش داده نشده بلکه اختلافشان تنها در زمانبندی‌ها، اقدام‌های اجرایی و مشورت‌های صورت گرفته است. این میزان خطر آرزوی کشنده‌ای را نشان می‌دهد که همه از آن تغذیه می‌شوند و در پی آن هستند.

مشاری الذایدی مجری العربیه در قسمت جدید برنامه «آینه‌ها» این سوال را مطرح کرده که: داستان این آروز، این لقب و آن خلافت چیست؟

توهم چیست و حقیقت کجاست؟

بیشترین بازدید موضوعات مهم