.
.
.

تعیین رئیس جدید دیوان پادشاهی سعودی به فرمان ملک سلمان

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه سعودی، روز دوشنبه 13-7-2015 طی فرمانی خالد العیسی، را به ریاست دیوان سلطنتی تعیین کرد.

پادشاه سعودی همچنین شاهزاده مشعل بن عبدالعزیز بن عبدالله بن مساعد را به عنوان امیر منطقه شمالی و دکتر ماجد الحقیل را برای سمت وزیر مسکن تعیین کرد.

مسئله مسکن یکی از مسائل بحث برانگیز سعودی در سال های اخیر بوده است به همین دلیل مدیریت وزارت مسکن در سال های اخیر شاهد تغییرات گوناگونی بوده است.

ملک سلمان پادشاه سعودی در اولین اقدام پس از تصدی امور مملکت 20 میلیارد ریال برای تکمیل پروژه های مسکن سازی اختصاص داد.

پادشاه سعودی به منظور سرعت بخشیدن به اتمام پروژه های مسکن سازی تغیراتی بنیادین در مدیریت وزارت مسکن ایجاد کرد. در این تغییرات شویش الضویحی وزیر مسکن از سمت خود برکنار شد و دکتر عصام بن سعید، به جای او مدیریت موقت این وزارت را به عهده گرفت.

از جمله تغییراتی که دولت سعودی در ماه های اخیر ایجاد کرد، تصویب قانون پرداخت مالیات از سوی مالکان زمین های بایر است. به موجب قانون جدید زمین هایی که در مناطق تجاری یا در شهرها همچنان بدون استفاده باقی مانده است، مالکان آن زمین ها باید به دولت مالیات پرداخت کنند . این قانون مالکان این زمین ها را مجبور می کند که آن را اعمار یا به دولت یا به کسانی بفروشند که قدرت سرمایه گذاری برای آن زمین ها داشته باشند.

در راستای تلاش های پادشاهی سعودی برای حل مشکلات مسکن برای شهروندان، ماه گذشته هیئت سعودی به ریاست شاهزاده محمد بن سلمان جانشین ولی عهد سعودی در سفرش به مسکو، مسئله استفاده از تجربه و تخصص مهندسین روس برای راه اندازی پروژه های شهر سازی و مسکن سازی در این کشور را با همتایان روسی بررسی و طرفین قراردادهایی در این زمینه امضا کردند.