.
.
.

تایلند اویغوریهای جهادی را به چین بازپس فرستاد

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

تعدادی از شهروندان اویغوری کشور چین که قصد سفر به سوریه و عراق را داشتند توسط مقامات کشور تایلند دستگیر و به کشور چین بازپس فرستاده شدند.

کشور چین محل زندگی 20 میلیون مسلمان است که اویغورها بخشی از این جمعیت هستند و در استان سینکیانگ سکونت دارند و به زبان ترکی سخن می گویند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، تلویزیون دولتی تایلند روز شنبه 11 ژوئیه نشان داد که هفته گذشته 109 نفر شهروند اویغوری کشور چین در حالی که سرهای آنها پوشیده شده بود سوار هواپیما شده و به آن کشور دیپورت شدند. این اقدام تایلند اعتراضاتی را در ترکیه به همراه داشت که محل سکونت یک اقلیت تبعیدی اویغوری است.

تلویزیون تایلند گزارش داد که بعضی از افراد دیپورت شده اعتراف کرده بودند که پیامهایی از "جنبش اسلامی ترکستان شرقی"، یک سازمان طرفدار استقلال استان سین کیانگ از کشور چین، دریافت کرده اند.

در این گزارش آمده که این افراد به وسیله ویدیو های جنبش اسلامی ترکستان شرقی تهییج شده ، و برای انجام عملیات جهادی قصد سفر به سوریه و عراق را داشتند.

در واکنش به این خبر، "کنگره جهانی اویغورها" گفت که این افراد بخاطر تبعیض ها در کشور چین قصد خروج از این کشور و اقامت در کشور دیگری را داشتند.