.
.
.

پیکره ملکه "نفرتیتی" باعث بازخواست از مقامات مصری شد

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

نصب پیکره ملکه باستانی مصر "نفرتیتی" در ابتدای ورودی شهر سمالوط در استان امنیا، خنده و شوخی کاربران شبکه های اجتماعی این کشور را بهمراه داشت. تفاوت بین مجسمه اصلی نفرتیتی که 3000 سال پیش در مصر ساخته شده و مجسمه جدید که در شهر سمالوط ساخته شده باعث این خنده و شوخی بوده است.

این دو عکس در شبکه های اجتماعی مصر انتشار گسترده ای داشت، و کاربران تفاوت این دو مجسمه را نشانه ای از وضعیت کنونی مصر در مقایسه با گذشته می دانند.

در نتیجه این عکس العمل کاربران اینترنت، فرماندار استان المنیا، صلاح الدین زیاده، از مقامات محلی خواسته تا ظرف 24 ساعت، از مسئولین فنی محلی در شهر سمالوط در باره ساخت این پیکره از ملکه نفرتیتی تحقیق کنند، و در اولین اقدام این مجسمه از دروازه ورودی شهر برداشته شده است.

گفتنی است که ملکه نفرتیتی، همسر امنحتب چهارم، از سلسله هیجدهم فراعنه مصر، به زیبایی و خوبرویی مشهور بوده است.