.
.
.

سعودی رهبران حزب الله لبنان را در لیست تروریسم قرار داد

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

پادشاهی سعودی دو تن از رهبران حزب الله لبنان به نامهای یوسف حرب و محمد قبلان را در لیست تروریسم قرار داد.

در بیانیه خبرگزاری رسمی پادشاهی سعودی در روز چهارشنبه 27 مه 2015 آمده است: "دو نفر از رهبران حزب الله لبنان، از روز سه شنبه، بخاطر مسئولیت آنها در عملیاتی در مناطق مختلف خاورمیانه، و برای هدف قرار دادن فعالیتهای مخرب حزب الله که گستره آن فراتر از مرزهای لبنان رفته است، و کمکهای رهبران حزب الله به رژیم اسد در سوریه و اعزام جنگجو و پرداخت پول به جناحهای مختلف یمن، و مسئولیت آنها در عملیات تروریستی در خاورمیانه، در لیست تروریستی قرار گرفته اند."

در این بیانیه تاکید شده است: "پادشاهی سعودی به مبارزه خود با عملیات تروریستی حزب الله از هر راه ممکن ادامه می دهد، و با کشورهای همپیمان برای مقابله با فعالیتهای تروریستی حزب الله همکاری خواهد کرد."

" تا زمانی که حزب الله به ترویج هرج و مرج و بی ثباتی، عملیات تروریستی و تلاش برای فعالیتهای غیرقانونی در گوشه و کنار جهان ادامه دهد، پادشاهی سعودی رهبران و سازمانهای وابسته به حزب الله را تحریم می کند. روز سه شنبه درهمین ارتباط نام دو تن از رهبران حزب الله در لیست تحریم قرا گرفت و شهروندان سعودی از هرگونه معامله ای با این افراد منع شده اند."

خلیل یوسف حرب، متولد 9 اکتبر 1958، فرمانده واحد نظامی مرکزی حزب الله، و سرپرست عملیات نظامی آن در خاورمیانه، و مسئول عملیات حزب الله و شاخه سیاسی آن در کشور یمن است.

از سال 2012 خلیل حرب در انتقال مبالغ متنابهی به یمن مشارکت داشته و در اواخر این سال به گفته رهبر یکی از احزاب سیاسی یمن، مبلغ 50 هزار دلار برای این حزب ارسال کرده است.

محمد قبلان، متولد 1969، شهروند لبنان، رهبر عملیات تروریستی حزب الله، و رئیس شاخه نظامی آن، و مسئول عملیات تروریستی حزب الله در مصر، که با هدف ضربه زدن به اهداف گردشگری در این کشور فعالیتهایی را از لبنان هماهنگ می کرده است.

در سال 2010 دادگاهی در مصر قبلان را برای تشکیل هسته های وابسته به حزب الله غیابا به حبس ابد محکوم کرد.

بیشترین بازدید موضوعات مهم