.
.
.

پادشاه سعودی فرمان پرداخت دو حقوق به کارمندان و دانشجویان را صادر کرد

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه سعودی فرمان پرداخت دو حقوق در این ماه را برای تمام کارمندان بخش‌های عمومی و نظامی کشور، صادر کرد.

او همچنین دستور داد که به همه دانشجویان دختر و پسر بخش‌های دولتی در داخل و خارج کشور، کمک هزینه دو ماه و همچنین به همه معلولان، کمک هزینه در ماه پرداخت شود.

ملک سلمان دستور پرداخت حقوق دو ماه به بازنشستگان را نیز صادر کرد. همچنین به بهره برداران از بیمه اجتماعی، حقوق دو ماه پرداخت می‌شود.