.
.
.

پادشاهی سعودی.. فرمان عفو عمومی برای زندانیان حق عام

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

سلمان بن عبدالعزیز آل سعود خادم حرمین شریفین پادشاه سعودی، شامگاه پنجشنبه ۲۹-۱-۲۰۱۵، سلسله‌ای از فرمان‌ها را صادر کرد که همه بخش‌ها و سطوح را شامل شد. این فرمان‌های پادشاهی و بخشنامه‌ها، عفو تمام زندانی‌های حقوق عمومی و پرداخت بدهکاری تمام زندانیانی را شامل شد که بدهیشان کمتر از نیم میلیون ریال سعودی است.

در همین راستا، خالد المالک سردبیر روزنامه الجزیره تاکید کرد که ملک سلمان با همه استعداد‌ها و توانمندی های آکادمیکی پیوستگی دارد. او ابراز عقیده کرد که این تصمیم‌ها نشان از آن دارد که پادشاهی سعودی در مسیر تکمیل راهی قرار گرفته که در دوره ملک عبدالله آغاز شد. او تاکید کرد که این تصمیم‌ها به سود توسعه کشور و خدمت به شهروندان است.