.
.
.

انتصاب‌های جدید.. شاهزاده محمد بن نایف ولی ولیعهد سعودی

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

ملک سلمان بن عبد العزیز خادم حرمین شریفین، طی فرمانی شاهزاده مقرن بن عبد العزیز ولی عهد را به عنوان معاون رئیس شورای وزیران انتخاب کرد.

همچنین شاهزاده محمد بن نایف به عنوان ولی ولیعهد منصوب شد. این انتصاب پس از آن صورت گرفت که هیئت بیعت با محمد بن نایف به عنوان ولی ولی عهد بیعت کرد. او همچنین به عنوان معاون دوم رئیس شورای وزیران منصوب شد.

شاهزاده محمد بن سلمان نیز به عنوان وزیر دفاع و رئیس دیوان پادشاهی سعودی انتخاب شد و بدین ترتیب، جانشین خالد التویجری شد.

شاهزاده محمد بن سلمان وزیر دفاع و رئیس دیوان پادشاهی سعودی
شاهزاده محمد بن سلمان وزیر دفاع و رئیس دیوان پادشاهی سعودی

در راستای انتصاب‌های جدید در سعودی، طی فرمانی پادشاهی، ژنرال حمد العوهلی به سمت رئیس گارد پادشاهی انتخاب شد.