.
.
.

نتیجه انتخابات روز شنبه بحرین اعلام شد

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

عبدالله بن حسن البوعینین رئیس امور قانونی و هیئت مستقل انتخابات بحرین روز دوشنبه 24-11-2014 نتیجه انتخابات مجلس و شهرداری های بحرین را که در روز شنبه برگزار شد، اعلام کرد.

وی گفت 183 هزار و 936 از واجدین شرایط در این انتخابات شرکت کردند که 53 درصد کل واجدین را تشکیل می دهند.

در مورد انتخبات شهرداری ها وی تاکید کرد که نتیجه نهایی شرکت 143هزار و780 تن که 59.1 درصد از واجدین شرایط ،شرکت کردند. وی تاکید کرد که این نتیجه نهایی شمارش آراء است که پس از تحقیق و بررسی توسط 4 کمیته مربوطه، اعلام می شود.

البوعینین افزود: "شرکت کل رای دهندگان در نهایت به 53.59 درصد رسید که 46.41 درصد از آنان را زنان تشکیل می دادند.

رئیس هیئت مستقل انتخابات گفت: "شمار کسانی که به سن قانونی 20 سال رسیده و برای اولین بار در انتخابات شرکت می کردند 46هزار و 553 تن رسید".

در اين انتخابات 40 نماينده مجلس و 40 نماينده شورای شهردای ها از میان 266 نامزدان انتخاب شدند.