.
.
.

همایش جهانی اقتصاد: جهان از نوآوریهای امارات نسخه برداری کند

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

هفتمین همایش جهانی اقتصاد با عنوان "دستورکار جهانی" کار خود را روز یکشنبه 9 نوامبر در شهر دبی و با پیام "نسخه برداری از نوآوریهای موفق امارات در سطح جهانی" آغاز کرد.

کلاس شواب، موسس و مدیر اجرایی همایش جهانی اقتصاد، در سخنرانی افتتاحیه خود از شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، نایب رئیس و نخست وزیر دولت امارات و حاکم دبی، به خاطر شناسایی این نکته که " روح نوآوری کلید پیشرفت است" ستایش کرد.

شواب گفت: "این گفته شیخ محمد که نوآوری از طریق موسسات کارآمد، سیاستهای قدرتمند، مهارتهای ویژه، و اقتصادی که همه بخشهای آن با هدف پیشبرد کسب و کار فعالیت می کند، بوجود خواهد آمد، حکایت از پذیرش این نکته اساسی دارد."

شواب افزود: "این رویکردی است که می تواند به یک برنامه اجرایی در سطح جهانی تبدیل شود."

درهمایش سه روزه اقتصاد جهانی بیش از 1000 شرکت کننده از اندیشمندان و متخصصان از سراسر جهان حضور دارند.

این گردهمایی با شعار "طوفان مغزی امارات برای جهان"، قرار است که راه حلهای ممکن برای بیش از 80 موضوع مورد توجه جهان را مورد بررسی قرار دهد.

سلطان المنصوری، وزیر اقتصاد امارات در مراسم افتتاحیه این همایش گفت که "رویکرد امارات در بوجود آوردن محیطی برای رشد اقتصادی، تجربه ای باارزش برای یافتن راه حلهای موثر برای چالشهای جهانی است."

منصوری گفت که این همایش در زمانی روی می دهد که جهان با چالشهایی مانند اوج گیری افراطی گری، بحرانهای انسانی و بهداشتی، بیکاری، امنیت غذایی و فقر روبروست.

او گفت که تغییر آب و هوا، بحران انرژی و کمیابی منابع دیگر "یک تهدید فزاینده نیست، بلکه به یک واقعیت تلخ تبدیل شده است."

این همایش که تا 11 نوامبر ادامه خواهد داشت به عناوینی همچون نوآوری، انرژیهای نوشونده، تغییرات آب و هوایی، رقابت پذیری، امنیت انرژی، نظامهای مدیریت شرکتها، رسانه و تفریح، زیرساختها، مالکیت فکری، و امنیت اینترنت می پردازد. راه کارهای ارائه شده در این همایش در همایش جهانی اقتصاد در داووس سویس مطرح خواهد شد.