.
.
.

عراقچی: دستیابی به توافق اتمی در مهلت مقرر چشم‌انداز روشنی ندارد

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

عباس عراقچی، مذاکره کننده ارشد اتمی و معاون وزارت خارجه ايران روز شنبه 25-102014 گفت، دستيابی به توافق در مذاکرات بر سر مناقشه هسته ای ایران در مهلت مقرر از چشم انداز روشنی برخوردار نيست.

معاون وزير امور خارجه ايران گفته است که مذاکرات ايران با کشورهای 5+1 در مسير سخت و پرفراز و نشيبی پيش می رود و اتمام آن در مهلت مقرر از چشمانداز روشنی برخوردار نيست.

به گزارش ایرنا، عراقچی افزود: "بدون ترديد تلاش برای مذاکره از طريق رسانه ها به جای ميز مذاکره و بيان علنی مطالبات سياسی بخصوص چنانچه با زياده خواهی های غير منطقی همراه باشد نه تنها کمکی به پيشبرد مذاکرات و رسيدن به توافق نهايی تا قبل از موعد مقرر نمیکند بلکه مسير دشوار فعلی را هرچه سختتر و ناپيمودنی تر می کند".

اظهارات عباس عراقچی در واکنش به اظهارات وندی شرمن، معاون سياسی وزير خارجه آمريکا،‌ بیان شده است.

ویندی شرمن، معاون وزیر امور خارجه آمریکا طی يک سخنرانی در 23 اکتبر گفته بود که اگر توافقی جامع بين تهران و طرف‌‌های مذاکره برای مهار برنامه اتمی آن در برابر رفع تحريم‌ها به دست نيايد، ايران مسئول آن خواهد بود.

ايران و شش کشور طرف مذاکرات اتمی، بريتانيا، فرانسه، روسيه، آمريکا، چين و آلمان، موسوم به گروه 5+1، سال گذشته به توافقی موقت در ژنو برای حل مناقشه هست های ايران دست يافتند. اما پس پايان اين شش ماه، مذاکرات برای دستيابی به توافق جامع ادامه داشته است. مهلت اين مذاکرات 24 نوامبر سال جاری به پايان می رسد.

گفتنی است که يکی از مهمترین موارد اختلافی بین طهران و گروه 1+5، ظرفيت غنی‌سازی ايران است.

با اين حال، عباس عراقچی گفته است: "از حقوق هسته ای کشور قدمی به عقب نخواهيم رفت، اما برای شفاف سازی و اعتماد سازی آمادگی کامل داريم و اين بدان معنی است که هيچ عقبگردی در کار نخواهد بود، تمامی قابليتهای هسته ای ايران حفظ خواهد شد و هيچ تاسيساتی تعطيل يا حتی متوقف نخواهد شد، هيچ دستگاهی يا تجهيزاتی از بين نخواهد رفت، هيچ خدشهای به تحقيق و توسعه علمی کشور وارد نخواهد شد."

وی تاکید کرد :"از همه مهمتر غنی سازی صنعتی با قوت و در چهارچوب نيازهای کشور محقق خواهد شد و همزمان تمامی تحريمها بايد رفع و بر چيده شوند و جمهوری اسلامی ايران باقی ماندن حتی يک تحريم را در چهارچوب توافق جامع هستهای نخواهد پذيرفت."