.
.
.

تکذیب راه اندازی نخستین پرواز مستقیم از اسرائیل به سعودی

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

سخنگوی اداره کل حمل و نقل هوایی پادشاهی عربی سعودی، برقراری پرواز مستقیم میان این کشور و فلسطین اشغالی را تکذیب کرد.

خالد الخیبری طی سخنانی راه اندازی پرواز مستقیم از فلسطین اشغالی به فرودگاه های سعودی به منظور حمل و نقل مستقیم حجاج از سرزمین های اشغالی به سرزمین های مقدس را نفی کرد.

سخنگوی اداره کل حمل و نقل هوایی سعودی، تاکید کرد که حجاج فلسطینی از طریق فرودگاه های مصر و اردن و یا از راه زمین به سرزمین های مقدس مسافرت می کنند.

الخیبری به دنبال ادعاهای رسانه های گروهی اسرائیلی مبنی بر راه اندازی نخستین پرواز مستقیم از اسرائیل به سرزمین های مقدس برای حمل و نقل حجاج، این خبر را تکذیب کرد