.
.
.

امارات بهترین راهها و جاده های جهان را دارد

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

به گزارش "همایش اقتصاد جهانی" (World Economic Forum)، کشور امارات رتبه اول جهانی در کیفیت راهها را بر اساس "شاخص رقابت پذیری جهانی" داراست.

عبدالله بن محمد النعیمی، وزیر خدمات اجتماعی امارات به خبرگزاری رسمی امارات (وام) گفت بر اساس "گزارش رقابت پذیری جهانی سال 2014-2015" کشور امارات در رقابت پذیری کلی جایگاه خود را نسبت به سال قبل 7 رتبه بهبود بخشیده است.

بنا بر رهنمود شیخ محمد آل مکتوم، معاون رئیس دولت، نخست وزیر امارات و حاکم دبی، کلیه وزارتخانه ها مکلفند جایگاه خود را در این شاخص بین المللی بهبود بخشند.

کیفیت راهها دومین بخش از دومین رکن در "شاخص رقابت پذیری جهانی" است که به زیرساختهای یک کشور اختصاص دارد. در این بخش کیفیت راههای هر کشور در مقیاسی از 1 تا 7 مورد سنجش قرار می گیرد، که 1 نشانه عدم توسعه راهها و 7 نشانه بهترین در میان کشورهای جهان است.

بر اساس شاخص "همایش اقتصاد جهانی"، زیرساختهای پیشرفته و کارآمد، عملکرد اقتصادی هر کشور را تضمین می کند، و عاملی تعیین کننده برای فعالیتهایی اقتصادی است که درهر کشور می تواند انجام دهد.

گزارش رقابت پذیری جهانی سال 2014- 2015 (The Global Competitiveness Report 2014 - 2015 )، زمینه های رقابت پذیری 144 اقتصاد جهانی را مورد ارزیابی قرار می دهد، و بیانگر بهره وری و رفاه اقتصادهای جهانی است. کشور امارات در این شاخص کلی رتبه دوازدهم و مقام اول را در میان کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا داراست.