فوری

پخش زنده
 • صفحه اصلى
 • ايران
 • فهرست 10 ارتش نیرومند عربی در سال 2014

  منبع: دبی-العربیه.نت فارسی

  سایت globalfirepower که ویژه مسائل نظامی مرتبط با ارتش های جهان است، فهرستی از 10 ارتش نیرومند عربی و جایگاه آن ها در میان ارتش های جهان را منتشر کرده است.
  برپایه آن چه در این فهرست آمده، نیرومندترین 10 ارتش عربی عبارتند از:

  1- مصر


  ارتش مصر، نیرومندترین ارتش عربی است که در میان ارتش های جهان رتبه 13 را دارد.
  آمار شهروندان مصر: 83 میلیون نفر
  شمار نیروهای ارتش: 468 هزار نظامی
  شمار نیروهای ذخیره: 479 هزار نظامی
  شمار افرادی که آمادگی های لازم را برای خدمت دارند: 35 میلیون نفر.
  شمار تانک: 4487
  شمار زره پوش ها: 9646
  شمار هواپیماهای نظامی: 863
  شمار هلیکوپترها: 200
  شمار شناورها: 221
  شمار ناوهای هواپیما بر: ندارد
  شمار زیردریایی ها: 4
  بودجه دفاعی: 4.1 میلیارد دلار

  2- پادشاهی سعودی:


  دومین ارتش نیرومند عربی را دارا است که در میان ارتش های جهان، دارای رتبه 25 است.
  آمار شهروندان سعودی: 28 میلیون نفر
  شمار نیروهای ارتش: 233 هزار نظامی
  شمار نیروهای ذخیره: 25هزار نظامی
  شمار افرادی که آمادگی های لازم را برای خدمت دارند: 13 میلیون نفر
  شمار تانک ها: 1909
  شمار زره پوش ها: 4890
  شمار هواپیماهای نظامی: 977
  شمار هلیکوپترها: 368
  شمار شناورها: 23
  شمار ناوهای هواپیما بر: ندارد
  شمار زیر دریایی ها: ندارد
  بودجه نظامی: 46 میلیارد دلار

  3- سوریه:


  ارتش سوریه سومین ارتش نیرومند عربی است که در میان ارتش های جهان، رتبه 26 را دارد.
  آمار شهروندان سوریه: 20.8 میلیون نفر
  شمار نیروهای ارتش: 304 هزار نظامی
  شمار نیروهای ذخیره: 450هزار نظامی
  شمار افرادی که آمادگی های لازم را برای خدمت دارند: 9.93 میلیون نفر
  شمار تانک ها: 4150
  شمار زره پوش ها: 7940
  شمار هواپیماهای نظامی: 695
  شمار هلیکوپترها: 176
  شمار شناورها: 41
  شمار ناوهای هواپیما بر: ندارد
  شمار زیر دریایی ها: ندارد
  بودجه دفاعی: 2.5 میلیون دلار

  4- الجزایر:

  ارتش الجزایر چهارمین ارتش نیرومند عربی است که در میان ارتش های جهان، رتبه 31 را دارد.
  آمار شهروندان این کشور: 37.3 میلیون نفر
  شمار نیروهای ارتش: 127 هزار نظامی
  شمار نیروهای ذخیره: 150 هزار نفر
  شمار افرادی که آمادگی های لازم را برای خدمت دارند: 18 میلیون نفر
  شمار تانک ها: 1050
  شمار زره پوش ها: 1800
  شمار هواپیماهای نظامی: 409
  شمار هلیکوپترها: 136
  شمار شناورها: 29
  شمار ناوهای هواپیما بر: ندارد
  شمار زیر دریایی ها: 3
  بودجه دفاعی: 801 میلیون دلار

  5- امارات متحده عربی:


  ارتش امارات متحده عربی پنجمین ارتش نیرومند عربی است که در میان ارتش های جهان، رتبه 42 را دارد.
  آمار شهروندان این کشور: 7.8 میلیوننفر
  شمار نیروهای ارتش: 65 هزار نفر
  شمار نیروهای ذخیره: ندارد
  شمار افرادی که آمادگی های لازم را برای خدمت دارند: 3 میلیون نفر (از بالاترین آمارها در جهان)
  شمار تانک ها: 545
  شمار زره پوش ها: 1540
  شمار هواپیماهای نظامی: 457
  شمار هلیکوپترها: 140
  شمار شناورها: 70
  شمار ناوهای هواپیما برد: ندارد
  شمار زیر دریایی ها: ندارد
  بودجه دفاعی: 15.2 میلیارد دلار

  6- یمن:


  ارتش یمن با وجود نا آرامی هایی که این کشور شاهد آن است، در رده ششمین ارتش نیرومند عربی ایستاده است. این ارتش در میان ارتش های جهان، رتبه 45 را دارد.
  آمار شهروندان یمن: 24.7 میلیون نفر
  شمار نیروهای ارتش: 401 هزار نظامی
  شمار نیروهای ذخیره: 450هزار نظامی
  شمار افرادی که آمادگی های لازم را برای خدمت دارند: 8.1 میلیون نفر
  شمار تانک ها: 106
  شمار زره پوش ها: 600
  شمار هواپیماهای نظامی: 600
  شمار هلیکوپترها: 94
  شمار شناورها: 33
  شمار ناوهای هواپیما بر: ندارد
  شمار زیر دریایی ها: ندارد
  بودجه دفاعی: 1.2 میلیارد دلار

  7- اردن:

  ارتش اردن هفتمین ارتش نیرومند عربی است که رتبه 76 را در میان ارتش های جهان دارد.
  آمار شهروندان اردن: 5.6 میلیون نفر
  شمار نیروهای ارتش: 100 هزار نظامی
  شمار نیروهای ذخیره: 65 هزار نظامی
  شمار افرادی که آمادگی های لازم را برای خدمت دارند: 2.8 میلیون نفر
  شمار تانک ها: 1048
  شمار زره پوش ها: 2881
  شمار هواپیماهای نظامی: 324
  شمار هلیکوپترها: 118
  شمار شناورها: 39
  شمار ناوهای هواپیما برد: ندارد
  شمار زیر دریایی ها: ندارد
  بودجه دفاعی: 1.3 میلیارد دلار

  8- ارتش عراق:


  ارتش عراق که زمانی نیرومندترین ارتش عربی بود که در ردیف پنجم ارتش های نیرومند جهان قرار داشت، اکنون هشتیمن ارتش نیرومند عربی است که رتبه 68 را در میان ارتش های جهان به خود اختصاص داده است.
  آمار شهروندان: 32 میلیون نفر
  شمار نیروهای ارتش: 276 هزار نظامی
  شمار نیروهای ذخیره: 342 هزار نفر
  شمار افرادی که آمادگی های لازم را برای خدمت دارند: 13 میلیون نفر
  شمار تانک ها: 396
  شمار زره پوش ها: 2643
  شمار هواپیماهای نظامی: 278
  شمار هلیکوپترها: 129
  شمار شناورها: 88
  شمار ناوهای هواپیما بر: ندارد
  شمار زیر دریایی ها: ندارد
  بودجه دفاعی: 5.5 میلیارد دلار

  9- عمان:


  ارتش عمان که نهمین ارتش نیرومند عربی است، رتبه 69 را در میان ارتش های جهان دارد.
  آمار شهروندان عمان: 3.1 میلیون نفر
  شمار نیروهای ارتش: 62هزار نظامی
  شمار نیروهای ذخیره: 20 هزار نظامی
  شمار افرادی که آمادگی های لازم برای خدمت را دارند: 1.4 میلیون نفر
  شمار تانک ها: 215
  شمار زره پوش ها: 1040
  شمار هواپیماهای نظامی: 101
  شمار هلیکوپترها: 42
  شمار شناورها: 8
  شمار زیر دریایی ها: ندارد
  بودجه نظامی: 67 میلیارد دلار

  10- کویت:


  ارتش کویت که دهمین ارتش نیرومند عربی است، رتبه 74 را در میان ارتش های جهان دارد.
  آمار شهروندان کویت: 2.8 میلیون نفر
  شمار نیروهای ارتش: 14.5 هزار نفر
  شمار نیروهای ذخیره: ندارد
  شمار افرادی که آمادگی های لازم را برای خدمت دارند: 1.3 میلیون نفر
  شمار تانک ها: 368
  شمار زره پوش ها: 932
  شمار هواپیماهای نظامی: 108
  شمار هلیکوپترها: 44
  شمار شناورها: 44
  شمار ناوهای هواپیما بر: ندارد
  شمار زیر دریایی ها: ندارد
  بودجه دفاعی: 5.1 میلیون دلار

  تبلیغات

  برگزیده های کاربران