.
.
.

ویدیوی صحبت خصوصی کری درباره اسرائیل او را در مخمصه انداخت

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

انتشار بخش هایی از گفت و گوی جان کری وزیر امور خارجه آمریکا با یکی از معاونانش درباره عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه، وزیر را در مخمصه قرار قرار داد.

کری که درباره حمله نظامی اسرائیل در نوار غزه سخن می گفت، دو بار با حالتی از ناخورسندی و سخره تکرار کرد: «چه عملیات دقیقی». او نمی دانست میکروفونی که روبرویش قرار گرفته، باز است و در حال ضبط سخنان او است.

در عملیات اسرائیل در نوار غزه تا کنون بیش از 500 نفر کشته شده اند که اکثر آن ها غیر نظامی هستند.

کری به معاونش گفت: «باید آنجا برویم. معتقدم باید امشب آنجا برویم. دیوانگی است که بدون هیچ حرکتی اینجا بنشینیم.»

پس از آن کری در پاسخ به سوالی درباره انتشار فیلم اظهاراتش گفت: «واکنش من مانند واکنش هر شخصی در ارتباط با کشته شدن کودکان و غیر نظامیان است. اما جنگ مساله ای خشن است.»

او تاکید کرد که اسرائیل حق دفاع از خود و اقدام علیه کسانی را دارد که از راه تونل ها خود را به اسرائیل می رسانند. او هیچ انتقادی از اسرائیل نکرد.