فوری

پخش زنده
 • صفحه اصلى
 • ايران
 • پارلمان عراق بار دیگر نتوانست رئیس دولت و مجلس را انتخاب کند

  منبع: دبی-العربیه.نت فارسی

  به گزارش خبرگزاری فرانسه، مجلس ملی عراق روز یکشنبه 13-7-2014 برای دومین بار پس از انتخابات ماه آوریل، نتوانست رئیس مجلس، نخست وزیر و رئیس جمهوری را انتخاب کند. قرار است این مجلس دوباره روز سه شنبه آینده تشکیل جلسه بدهد تا احزاب و نمایندگان وقت بیشتری برای بحث و مشاوره داشته باشند.

  عبدالباری زیباری یکی از نمایندگان در مقر این مجلس در منطقه محصوره "سبز"در وسط بغداد، گفت: " تعویق جلسه پارلمان به روز سه شنبه به این منظور است تا نمایندگان و نیروهای سیاسی وقت کافی برای بحث، مشاوره و تصمیم گیری برای انتخاب قوی ترین کاندیدها را داشته باشند".

  "اتحاد نیروهای عراقی" قوی ترین بلوک سنی در مجلس، سلیم الجبوری را برای ریاست مجلس کاندید کرده بودند، ولی نمایندگان نزدیک به نوری مالکی، رای گیری برای ریاست مجلس را اول منوط به توافق بر سر پست نخست وزیری کردند و اعلام داشتند بدون توافق بر سر پست نخست وزیری برای ریاست مجلس هیچ رای گیری صورت نخواهد گرفت.

  براساس عرف سیاسی در عراق، رئیس جمهور باید کرد، نخست وزیر شیعه و رئیس پارلمان باید از سنیان عراق باشند.

  براساس نص قانون اساسی عراق، مجلس این کشور، پس از تشکیل اولین جلسه خود، تا سی روز وقت دارد که رئیس جمهوری را انتخاب کند. اولین جلسه در اول ماه ژوئیه بدون موفقیت پایان یافت.

  تبلیغات

  برگزیده های کاربران