.
.
.

شاهزاده بندر بن سلطان مشاور ویژه پادشاه سعودی شد

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

براساس فرمان خادم الحرمین الشریفین ملک عبدالله بن عبدالعزیز، شاهزاده بندر بن سلطان بن عبدالعزیز با حفظ سمت دبیرکلی شورای امنیت ملی به سمت جدید مشاور ویژه پادشاه و در مقام وزارت منصوب شده است.

ملک عبدالله بن عبدالعزیز طی فرمانی شاهزاده بندر بن سلطان بن عبدالعزیز را به عنوان مشاور و فرستاده ویژه خود و شاهزاده خالد بن بندربن عبدالعزیز را به عنوان رئیس اداره کل اطلاعات این کشور تعیین کرد.

براساس فرمان ملک عبدالله، شاهزاده بندر بن سلطان با حفظ سمت دبیرکلی شورای امنیت ملی به این سمت جدید منصوب شده است.

ملک عبدالله همچنین در فرمان خود شاهزاده خالد بن بندر بن عبدالعزیز را به ریاست اداره کل اطلاعات تعیین کرد.