.
.
.

پنتاگون:پرواز جنگنده های آمریکایی برفراز بغداد فقط برای شناسایی است

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

دریادار جان کربی، سخنگوی پنتاگون، روز شنبه 28-6-2014 گفت :" هواپیماهای آمریکایی که در حریم هوایی عراق، به پرواز در می آیند هدفشان حمله به مواضع کسی نیست بلکه برای شناسایی و حفاظت از شهروندان آمریکایی در آنجا مامورند.

وی افزود :"ما به درخواست مقامات عراقی پرواز های شناسایی را بر فراز آسمان پایتخت و برخی شهرهای عراق آغاز کردیم این پروزاها بیشتر به منظور شناسایی و حفاظت ازمشاوران نظامی ویژه آمریکا در عراق که دامنه کار آنها گاهی اوقات به خارج از مرزهای سفارت ما گسترش می یابد" .

در همین حال یکی دیگر از مقامات بلند پایه نظامی آمریکا گفته است که پروازهای شناسایی جنگنده های آمریکا از روز جمعه بر فراز بغداد آغاز شد. اما این مقام عالی رتبه نظامی تاکید کرده که این پروازها فقط برای شناسایی و حمایت از مشاوران وکارکنان سفارت آمریکا انجام می گیرد.

ایالات کتحده آمریکا هفته گذشته اعلام کرد که وارد جنگ دیگری در عراق نخواهد شد، اما برای عقب راندن داعش گزینه‌های دیگری را بررسی می ‌کند.