.
.
.

ریاض سیاست های فرقه گرایانه در عراق را محکوم کرد

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

پادشاهی سعودی روز دوشنبه سیاست های انحصارطلبانه و فرقه گرایانه نوری المالکی را محکوم کرد و خواهان تشکیل دولتی فراگیر در عراق شد. دولت نوری المالکی با شورش عشایر ناراضی سنی این کشور روبروست.

عبدالعزیز بن محی الدین الخوجه وزیر اطلاعات و فرهنگ پادشاهی سعودی پس از پایان جلسه کابینه این کشور به خبرگزاری سعودی گفت: "دولت وضعیت و بحران عراق را مورد بحث قرار داد و از رویدادهای این کشور شدیدا نگران است".

وی افزود: "مشکلات و بحران جاری عراق نتیجه سیاست های انحصاری و فرقه گرایانه چند سال اخیر است که امنیت، ثبات و حاکمیت این کشور را تهدید می کند".

وزیر اطلاعات و فرهنگ سعودی تاکید کرد: "پادشاهی سعودی هر گونه دخالت خارجی در عراق را رد می کند و تلاش می کند که استقلال و ثبات توسط همه دست اندرکاران حفظ گردد".

ریاض همچنین تاکید کرد: "هر چه زودتر دولتی فراگیر و ورای فرقه گرایی های مذهبی و قومی در عراق تشکیل گردد تا ثبات، استقلال و امنیت این کشور برقرار گردد".

اتحادیه عرب قرار است برای بررسی اوضاع عراق جلسه ای دو روز در شهر جده سعودی برگزار تا راه حل های بحران عراق را جستجو کند.

خوجه با تاکید گفت: "باید تدابیری اتخاذ گردد که مسائل و مشکلاتی را که شهروندان عراق با آن روبرو هستند کاهش یافته یا کلا از بین برداشته شوند".

گروه مسلح داعش که از سنی های متعصب تشکیل شده است، در هفته های اخیر حملات تهاجمی شدیدی علیه نیروهای دولتی به راه انداخته اند. این گروه توانسته است مناطقی را از کنترل دولت خارج و چالشی بزرگ را علیه دولت نوری المالکی بوجود آورد.