.
.
.

برکناری شاهزاده عبدالعزیز بن فهد و تعیین شاهزاده محمد بن سلمان به عنوان وزیر مشاور

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

خادم حرمین شریفین، ملک عبدالله بن عبدالعزیز آل سعود پادشاه سعودی، روز جمعه 25-4-2014 طی فرمانی شاهزاده محمد بن سلمان را به عنوان وزیر مشاور و عضو مجلس مشورتی این کشور تعیین، و شاهزاده عبدالعزیر فهد بن عبد العزیز را بنا به درخواست خودش از این سمت بر کنار کرد.

در اطلاعیه ای که از دیوان پادشاهی سعودی صادر شد، آمده است: با مراجعه به ماده 57 از قانون اساسی سلطنتی شماره الف 90 مورخ 1412/8/27 و ماده هشتم شورای وزیران قانون سلطنتی "الف 13" مورخ 1414/03/03 مقرر گردید:

1- شاهزاده عبدالعزیز بن فهد بن عبدالعزیز، طبق در خواست خودش از سمت وزیر مشاور و عضویت شورای وزیران، برکنار می شود.

2- شاهزاده محمد بن سلمان بن عبدالعزیز، رئیس دیوان ولیعهدی و مشاور ویژه ولیعهد به عضویت شورای وزیران و مشاور وزیر با حفظ سمت قبلی خود، تعیین می شود.

3- این فرمان به مقامات مسئول کشوری جهت اجرا ابلاغ می گردد.

بیشترین بازدید موضوعات مهم