.
.
.

رژیم اسد آمادگی خود برای بحث در باره مفاد ژنو1 را اعلام کرد

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

دولت سوریه آماده است تا در باره مفاد قرارداد ژنو1 با مخالفان به بحث بنشیند و آنرا اساس مذاکرات جاری قرار دهد.

به گزارش تلویزیون دولتی سوریه، هیئت مذاکره کننده رژیم اسد اعلام کرد که حاضر است مفاد قرارداد ژنو1 را پاراگراف به پاراگراف و ماده به ماده با مخالفان مورد بحث قرار داده و بر اساس آن مذاکرات جاری را جلو ببرود.

قرارداد ژنو1 تشکیل یک دولت انتقالی را تا انجام انتخابات آزاد پیش بینی کرده است. هیئت دولت سوریه پیش از این حاضر نبود که شرط تشکیل دولت انتقالی را بپذیرد.

پیش از این خبر تلویزیون سوریه، هیئت مخالفان از پیشرفت در مذاکرات خبر داده بود.

لوی صافی سخنگوی هیئت مخالفان دولت سوریه گفت که هر دو هیئت موافقت کردند که اساس مشترک مذاکرات آنها، قرارداد ژنو1 باشد.

قرارداد ژنو1 در ژوئن سال 2012 توسط قدرت های بزرگ تهیه شد و در آن آمده است که برای حل بحران سوریه یک دولت انتقالی تشکیل شود.

صافی افزود: اپوزیسیون می خواهد گفتگوها هر چه سریعتر به عمل تبدیل شوند و محدوده قدرت دولت انتقالی نیز مشخص گردد.

قرارداد ژنو1 یکی از نکات اختلاف دو هیئت بوده است. به گفته هیئت اپوزیسیون سوریه، تا روز سه شنبه هیئت دولت سوریه مایل نبود که از یک دولت انتقالی صحبت کند.