.
.
.

رهبران تونس قانون اساسی جدید این کشور را تصویب کردند

پس از ماهها بحث و جدل در جامعه این کشور

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

منصف مزروقی رئیس جمهور، علی العریض نخست وزیر و مصطفی بن جعفر رئیس مجلس تونس متفقا قانون اساسی جدید این کشور را امضاء کردند.

مرزوقی رئیس جمهور، پیش از دو رهبر منشور ملی تونس را امضاء کرد.

این امر پس از آن صورت می گیرد که اکثریت مطلق نمایندگان مجلس تونس قانون اساسی جدید را تصویب کرده بودند.

پس از تصویب قانون اساسی، یک کابینه موقت در تونس تشکیل شده تا انتخابات را برگزار کند.

با این اقدام، تونس به دو هدف انقلاب سه سال پیش که معروف به بهار عربی شد، دست یافت.

بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد، تصویب این قانون اساسی را که حافظ حقوق ملت این کشور است را به رهبران تونس تبریک گفت. بان کی مون افزود، این اقدام تونس می تواند سرمشقی برای دیگر کشورهای منطقه در شرایط مشابه باشد.

سخنگوی بان کی مون از سوی وی گفت: "تونس با تصویب این قانون قدم مهمی بسوی گذار به دموکراسی و ترقی برداشت. این قانون، نهادهای دموکراسی را تحکیم خواهد کرد، و منجر به مسئولیت پذیری و جوابگویی در مقابل قانون و اجرای قوانین حقوق بشر و حقوق شهروندان خواهد شد".

بان کی مون از تمام سیاستمداران تونسی درخواست کرد قدم های دیگر برای انتخابات آزاد، تشکیل دولت منتخب و نهایتا توسعه و رشد اقتصادی را جلو برده و از خشونت و هرج و مرج جلوگیری کنند.

گفته می شود قانون اساسی جدید تونس یکی از مترقی ترین قوانین اساسی در منطقه است که اعتقادات مختلف در جامعه را محترم شمرده و حقوق شهروندان را تضمین می کند.