.
.
.

تعیین کمیته ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مصر

پس از تصویب قانون اساسی در این کشور صورت می گیرد

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

عدلی منصور رئیس جمهور مصر، روز یکشنبه 16-1-2014 اعلام كرد، پس از اصلاحات و تغییراتی که در طرح موسوم به " نقشه راه" صورت گرفت، اکنون مقرر شد که ابتدا انتخابات ریاست جمهوری و سپس انتخابات پارلمانی برگزار شود.

رئیس جمهور موقت مصر گفت: "کمیته عالی انتخابات برای ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، طبق ماده 230 قانون اساسی جدید مصر تعیین شد تا به وظیفه خود در این زمینه عمل کند."

عدلی منصور در یک سخنرانی تلویزیونی اظهار داشت که یک سری اصلاحات مناسب برای دو ماده قانونی انتخاب رئیس جمهور و حقوق سیاسی انجام خواهد داد.

رئيس جمهور موقت مصر گفت:" دو روز است که حملات گروههای تروریستی مردم بی گناه، نیروهای مسلح و پلیس را هدف قرار داده است."

وی افزود: "این اعمال تروریستی با هدف درهم شکستن اراده مردم مصر انجام می گیرد، اما من به این تروریست ها می گویم که با این اعمال تروریستی به اهداف خود نخواهید رسید و اراده مردم مصر نه تنها شکسته نمی شود، بلکه این ملت منسجم تر، و مقتدرتر در میدان ها حاضر خواهد شد".

طبق ماده 230 قانون اساسی مصر انتخابات ریاست جمهوری یا مجلس نمایندگان پارلمان، حداقل یک ماه و حد اکثر سه ماه پس از تصویب قانون اساسی باید برگزار شود. بنابرین طبق این قانون انتخابات ریاست جمهوری باید تا قبل از نیمه دوم ماه آوریل سال جاری برگزار شود.