.
.
.

شتر یکی از وفادارترین حیوانات طبیعت

وقتی صاحب خود را پس از 7 ماه باز شناخت

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

می گویند فیل ها هرگز فراموش نمی کنند، اما اگر این درست باشد، در آن صورت آنها رقیبی به نام شتر دارند.

در یک مسابقه شتر دوانی در سعودی، شتری که 7 ماه پیش فروخته شده بود، صاحب اولیه خود را باز شناخت و گردن خود را بدور او پیچید و چشمان خود را به شکلی احساسی مانند کسی که دلش تنگ شده، بست.

این مرد سعودی شتر مورد بحث را 7 ماه پیش فروخته بود، اما شتر مذکور از میان انبوه جمعیت او را بازشناخت و به سوی وی آمد!

محمد بن شوایشان السباعی، مرد سعودی که این شتر را فروخته بود گفت من در یک مسابقه شترسواری شرکت کردم که این حیوان پس از شنیدن صدایم بلافاصله به سویم آمد و با گردنش مرا بغل کرد.

وی افزود: "من در مسابقه ای که شیخ عبدالمحسن الراجه برگزار کرده بود شرکت کردم. خود شیخ این شتر را هفت ماه پیش از من خریده بود. من با دوستان در حال گپ زدن بودم که این شتر صدای مرا شنید، از میان صف اتومبیل ها که میدان مسابقه را از حضار جدا می کرد رد شد و وقتی به من رسید، گردنش را دور من پیچید. این عمل مرا به یاد خاطراتی انداخت که من به او کاه و آب می دادم.

وی افزود، این حیوان بی اندازه وفادار است و این یک مرحمت الهی است. بعضی ها بر این باورند که سگ حیوان وفاداری است، اما نباید شتر را از این خصلت مستثنی کرد، برای اینکه شتر هرگز محبت و یا بدرفتاری را فراموش نمی کند.