.
.
.

کارگران مهاجر در اسراییل به سفارتخانه ها متوسل شدند

برای بهبود شرایط زندگی خود

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

هزاران مهاجر آفریقایی در اسرائیل به سفارتخانه های آمریکا و اتحادیه اروپا شکایت بردند و خواستار حقوق کار و رفتار بهتر از سوی دولت اسراییل شدند.

به گزارش خبرگزاری اسوشیتدپرس، تظاهرکنندگان در راه پیمایی روز دوشنبه 6 ژانویه در شهر تل آویو، گفتند که بدنبال پناهندگی در اسراییل هستند و از دولت می خواهند که به تعقیب آنها و در نهایت اخراجشان پایان دهد.

مهاجران که بعضی از آنها کارگران روزمزد هستند، دست به اعتصاب سه روزه زدند. روز یکشنبه بیش از 10 هزار مهاجر راه پیمایی کردند.

در سالهای اخیر، دهها هزار آفریقایی با عبور از کشورهای همسایه خود را به اسرائیل رسانده اند.

شهروندان اسراییل از هجوم مهاجران ناراحتند، و مهاجران را برای افزایش جرائم و تغییر هویت یهودی بعضی از محله ها سرزنش می کنند.

بسیاری از مهاجران از فشارها در کشور خود گریخته و برای یک زندگی بهتر به اسراییل آمده اند.