.
.
.

کتابخانه ای با بیش از ۸۰ هزار نسخه خطی نفیس و کتیبه در لبنان به آتش کشیده شد

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

افراد ناشناس کتابخانه تاریخی حاوی بیش از ۸۰ هزار نسخه خطی و کتیبه یک کشیش مسیحی ارتودوکس در شهر طرابلس لبنان را به آتش کشیدند.

این اقدام با واکنش شخصیت های سیاسی و مذهبی لبنان روبرو شد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، شامگاه جمعه افراد ناشناس کتابخانه ابراهیم سروج کشیش مسیحی ارتودوکس را که در آن بیش از ۸۰هزار نسخه خطی با ارزش و کتیبه است، به آتش کشیدند.

یک مقام امنیتی گفته است که این اقدام پس از آن صورت گرفت که در یکی از کتاب های خطی کتابخانه که برای چاپ فرستاده شده است، متنی اهانت آمیز به پیامبر اسلام یافته شد.

این مقام امنیتی افزوده است که برخی از جوانان با دیدن این متن خشمگین شده و اقدام به آتش زدم کتابخانه کردند.

او با بیان این که جستجوها برای یافتن عاملان آتش سوزی ادامه دارد، تاکید کرد که ''ابراهیم سروج هیچ ارتباطی با این متن ندارد.''

بسیاری از شخصیت های سیاسی و مذهبی لبنانی، خشم خود را از به آتش کشیدن کتابخانه ابراهیم سروج بیان کردند.

نجیب میقاتی نخست وزیر مستعفی لبنان، اقدام به آتش زدن کتابخانه را، محکوم و بر مجازات عاملان آن تاکید کرد.

مالک الشعار مفتی شمال لبنان هم در این باره گفت: ''عمل زشت به آتش کشیدن کتابخانه السائح در طرابلس که صاحب آن یکی از مردان اندیشه، گفت و گو و تسامح پدر سروج است، ما را در بهت و حیرت فرو برد.''

او افزود :''مردی که این همه کشور وامدار او و عطایای او است، با آتش زدن کتابخانه اش مورد تکریم قرار نمی گیرد.''

مفتی شمال لبنان ادامه داد که این کار زشت را کسی نمی تواند انجام دهد که خدا را بشناسد.