.
.
.

عشائر الانبار و پلیس عراق شهر الرمادی را از گروه "داعش" پاکسازی کردند

تشکیل گردان های عشائر

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:


گزارشگر العربیه در بغداد روز جمعه 3 ژانویه 2014 گزارش داد که نیروهایی از عشائر استان الانبار و پلیس این کشور شهر الرمادی را از وجود افراد گروه "داعش" پاکسازی کردند.

تلویزیون دولتی "العراقیه" تصاویری از خودروهای سربازان عراقی و افرادی از عشائر الانبار را در حالی که در خیابان های شهر الرمادی به گشت می پردازند ، نشان داد.

بر اساس این گزارش ، نیروهای دولتی عراق و عشائر الانبار پس از درگیری با اعضای گروه "داعش" و اخراج آنها از شهر ، مراکز پلیس را بار دیگر بازگشایی کردند.

گروه "دولت اسلامی عراق و شام" (داعش) طی هفته گذشته نیمی از شهر الرمادی و نیز بخش های از فلوجه را به تصرف خود درآورد.

عشائر عراق در روزهای اخیر با تشکیل گردان های نظامی ، جنگ علیه گروه "داعش" را جهت راندن آنها از شهرهای این استان ، آغاز کردند.

روز چهارشنبه گذشته ، شیخ احمد ابو ریشه ، رئیس کنفرانس "بیداری عراق" از جوانان الرمادی و فلوجه خواست در استان الانبار خواست ، برای جنگ علیه داعش با نیروهای دولتی همکاری کنند.