مخالفان اسد اتحاد ملی نیروهای اپوزیسیون وانقلاب را تشکیل دادند

با حمایت کشورهای عربی و غربی

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:
بیشترین بازدید موضوعات مهم

بیشترین بازدید