منشور فراگیر حقوقی دانشگاهیان ایران برای انقلاب «ژن ژیان ئازادی»

این جمع دانشگاهی تاکید کردند که در این برهه‌ تاریخی، همبستگی نیروهای انقلابی حول موازین مدرن سیاسی و حقوقی را ضرورتی اجتناب ناپذیر می‌بینند

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:
فعال‌سازی حالت خواندن
100% Font Size
2 دقيقه (Reading time)

جمعی از دانشگاهیان ایران، یک منشور حقوقی در قالب بیش از 20 بند تدوین و تنظیم کردە کە در آن بر همبستگی نیروهای انقلابی حول موازین مدرن سیاسی و حقوقی بە عنوان ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تاکید شدە است.

در این منشور که جمعه 28 بهمن منتشر شده بر پذیرش «کثیرالمله بودن» کشور ایران تاکید شده است.

جمعی از اساتید و پژوهشگران که در تهیه این منشور نقش داشتند، اعتراضات جاری در ایران را انقلاب «ژن ژیان ئازادی» خوانده و آن را آغازی برای عبور از تبعیض و گذار بە برابری، آغازی برای نکوهش مرگ و ستایش زندگی، آغازی برای نفی تمامیت‌خواهی و تجلیل آزادی و دموکراسی دانستند.

این جمع دانشگاهی همچنین تاکید کردند که در این برهه‌ تاریخی، همبستگی نیروهای انقلابی حول موازین مدرن سیاسی و حقوقی را ضرورتی اجتناب ناپذیر می‌بینند.

تعهد به مفاد لایحه بین‌المللی حقوق بشر و اسناد بین‌المللی اصلی حقوق بشری سازمان ملل، تعهد به مفاد کنوانسیون جهانی رفع تبعیض علیه زنان، تلاش برای لغو تمامی قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان و تعهد به منع تبعیض و حفاظت از حقوق جامعه‌ رنگین کمانی از جمله موارد ذکر شده در این منشور است.

امضاکنندگان این منشور همچنین خواستار تعهد به حق حیات، منع اعدام* حق مصون ماندن از شکنجه و سایر رفتارها و مجازات‌های بیرحمانه و غیرانسانی شدند.

تعهد به سند آموزش یونسکو، حفاظت از زیست‌بوم‌های طبیعی و حق حاکمیت مردم بر منابع طبیعی، نفی ملی‌گرایی، جدای نهاد دین از نهاد سیاسی و استقلال قوا از دیگر خواست‌های مطرح شده در این منشور است.

این جمع دانشگاهی همچنین خواستار تشکیل دادگاه‌های مستقل با نظارت سازمان‌های بین المللی برای رسیدگی به جنایات حکومت مرکزی با تاکید بر عدالت شدند.

بیشترین بازدید موضوعات مهم

بیشترین بازدید