تجمع مردم اهواز در اعتراض به خشکاندن تالاب‌ها و رودخانه‌ها

مرگ هزاران قطعه ماهی در پی خشکی هورالعظیم

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:
فعال‌سازی حالت خواندن
100% Font Size
4 دقيقه (Reading time)

تعدادی از شهروندان و فعالان محیط زیست اهوازی در اعتراض به خشکاندن تالاب‌ها و رودخانه‌ها به‌ویژه تالاب «هورالعظیم» مقابل ساختمان سازمان آب و برق این شهرستان تجمع کردند. در این تجمع اعتراضی که امروز شنبه 12 تیر برگزار شد، معترضان با در دست داشتن پلاکاردهایی تالاب هور العظیم را «ریه تنفسی» استان خوزستان و استان‌های همجوار دانستند.

در یکی از پلاکاردها که نوشته شده بود «به کدامین گناه کشته شدند؟ کارون، نخیلات آبادان و خرمشهر، تالاب‌های خوزستان» به مشکل حقابه تالاب‌ها و رودخانه‌های استان اشاره شده است. معترضان با فاجعه‌بار خواندن قطع حقابه تالاب‌ها و رودخانه‌های استان، خواستار تجدیدنظر مسئولان در سهم آب هورالعظیم شدند.

گفتنی است که حتی در سال‌های پر‌باران به دلیل طرح‌های انتقال آب و سدسازی‌ در بالا دست رودخانه‌ها حقابه تالاب‌ها و رودخانه‌هایاستان به‌طور کامل تخصیص داده نمی‌شد.

تجمع کنندگان همچنین مشکل ریزگردها در استان را به‌دلیل خشک شدن تالاب هور العظیم و قطع حقابه این تالاب عنوان کردند. بخش‌های وسیعی از هور العظیم به دلیل کشف نفت خشکانده شد که این اقدام هور را به کانون تولید ریزگرد در خوزستان تبدیل کرد.

اخیرا انتشار تصاویر مرگ ماهیان و تشنگی گاومیش‌ها در تالاب خشک شده هورالعظیم در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های بسیاری رابرانگیخت. برخی فعالان اهوازی با انتقاد از سکوت سازمان محیط زیست کشور در رابطه با مشکل تالاب‌ها گفته‌اند که «سازمان حفاظت محیطزیست یک تشکیلات عریض و طویل دارد که خروجی آن صفر بوده و هیچ اقدامی برای هورالعظیم نکرده است.»

انتقال آب عامل خشک شدن تالاب‌ها

یکی از فعالان زیست محیطی اهوازی که به دلیل فعالیت هایش سابقه چند بار بازداشت و زندان دارد با انتقاد از مدیریت استان وطرح‌های انتقال آب گفت: «برخی از مدیران پرمدعا که در مسائل مختلف خود را صاحب نظر می‌دانند، با تصمیمات غیر علمی و غیرکارشناسی مثل طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌‌ای و عدم توجه به اکوسیستم و مسائل زیست محیطی، برای استان خوزستان مشکلاتجدی به وجود آورده‌اند.»

این فعال با اشاره به قطع درآمد بسیاری از ساکنان اطراف تالاب هور العظیم افزود: «اکوسیستم تالاب هورالعظیم را بر هم زده‌اند. تصاویری که از مرگ ماهیان تالاب و گاومیش‌های هورالعظیم منتشر می‌شود، قلب هر انسانی را به درد می‌آورد.»

«بحران اجتماعی» حاصل از کم آبی

بحران آب تبدیل به عاملی برای رقابت، تنش منطقه‌ای، اختلاف بین استانی و حتی درگیری قومی در ایران شده است. سیاست انتقال آب و سدسازی‌ها، افزون بر ایجاد تنش‌های اجتماعی و تاثیر بر معیشت مردم در پایین دست رودخانه‌ها، به تغییر اجباری«رژیم آبی» رودخانه‌ها در ایران نیز منجر شده است.

سهم بزرگی از حقابه تالاب‌های بزرگ ایران از طریق ورود آب رودخانه‌ها تامین می‌شود. کاهش فزاینده آب رودخانه‌های بزرگ به طور مستقیم اکوسیستم و حتی ادامه حیات تالاب‌ها را با تهدید مواجه کرده است. همین مشکل با سدسازی‌های بی‌رویه بر رودخانه‌های کارون و کرخه برای تالاب‌های «هور العظیم» و «هور الفلاحیه» در خوزستان رخداده است. در خوزستان و استان‌های همجوار سدها حتی در زمان‌های «ترسالی» کارکردی فاجعه‌بار داشته‌اند.

به‌دلیل جمع‌شدن رسوبات در پشت سدها و کاهش فزاینده امکان ذخیره آب، برای جلوگیری از سرریز شدن یا شکستن سدها، مقامات مسئول در دوران وفور آب به گشودن دریچه سدها اقدام می‌کنند و باعث ایجاد «سیل‌های مصنوعی» و غرق شدن زمین‌های زراعی ومناطق مسکونی می‌شوند.

بررسی کارشناسان نشان می‌دهد موضوع آب در ایران بیش از آن که پیامد یک فرایند طبیعی باشد، بحرانی فرابخشی است که سیاست‌ها و برنامه‌های نامتوازن دولتی نقش انکارناپذیری در شکل‌گیری ‌و گسترش آن در چند دهه اخیر داشته است.

بیشترین بازدید موضوعات مهم

بیشترین بازدید