نشست مجازی 32 تشکل اپوزیسیون ایران؛ فراخوان برای اتحاد و تحريم انتخابات

سخنرانان و شرکت‌کنندگان این نشست که بیش از 500 شخصیت سیاسی، فرهنگی و آکادمیک بودند

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:
فعال‌سازی حالت خواندن
100% Font Size
7 دقيقه (Reading time)

روزهای شنبه و یکشنبه، 32 سازمان، حزب، سازمان و تشکل ایرانی مخالف جمهوری اسلامی در خارج، در نشستی مجازی بر ضرورت اتحاد برای گذر از رژیم فعلی فراخوان داده و مردم ایران را به تحریم انتخابات ریاست‌جمهوری پیش رو دعوت کردند.

اغلب سخنرانان و شرکت‌کنندگان این نشست که بیش از 500 شخصیت سیاسی، فرهنگی و آکادمیک بودند غالبا بر ایده تاسیس یک جمهوری غیرمتمرکز فدرال در ایران آینده که در آن همه ملیت‌ها و گروه‌ها حق تعیین سرنوشت داشته باشند، را مطرح کردند.

این 32 سازمان در سه ائتلاف «کنگره ملیت‌های ایران فدرال»، «شورای دموکراسی‌خواهان ایران»، و «همبستگی برای آزادی و برابری در ایران»، عضویت دارند و در بیانیه پایانی خود اعلام کردند که «ندای کارگران و زحمت کشان، شعار بازنشستگان، فریاد ملیتهای اسیر، فعالیت های میدانی جنبش زنان در مناطق مختلف ایران، تلاش محیط بانان در سالهای اخیر و... اینک در یک شعار خود را نشان می‌دهد و آن تحریم فعال انتخابات فرمایشی جمهوری اسلامی است».

در این بیانیه همچنین آمده است: «اینک شعار "نه به انتخابات فرمایشی جمهوری اسلامی" با شعار "آری به سرنگونی جمهوری اسلامی" تکمیل‌تر شد و این شعار از زبان مادران داغ دیده قربانیان اعتراضات سالهای 97 و 98 در افکار عمومی مردم طنین انداز شده است. »

دکتر کریم عبدیان، سخنگوی کنفرانس در بیانیه افتتاحیه این نشست تاکید کرد: «جمهوري اسلامی اكنون در يك شرايط فوق العاده بحرانی به سر می‌برد و با بی‌اعتمادی كامل مردم از يك سو، و شكاف بی‌سابقه‌ در بين طبقه حاكمه از سوی ديگر، رو به رو است و از نظر منطقه‌ای و بين‌المللی هم در انزوا به سر می‌برد، و از همه مهمتر، هيچ راه‌حلی برای گذر از اين بحران‌های فزاينده، ندارد.»

او در ادامه گفت: « مبارزات روزمره كنونی در ايران و خشم عمومی سراسری واستمرار و خصلت فراطبقاتی آن، بستری است كه اتحاد نيروهاي مبارز و برانداز را – برای كاناليزه كردن و رهبری اين مبارزات به هدف براندازی رژيم، می‌طلبد.»
عبدیان در این نشست خواستار « تأسيس يك جمهوری پلورالیستی غير متمركز و فدرالی» شد و گفت این «تنها راه تضمين برقراری و استمرار دمكراسی و عدالت اجتماعی، در كشوری مانند ايران كه دارای بيشترين تكثر مليتی و زبانی و فرهنگی در منطقه را دارد.»

عباس خرسندی، دبیرکل جبهه دموکرات ایران (برون‌مرزی) و عضو شورای دموکراسی‌خواهان ایران، در سخنانش با بیان اینکه «مردم رای نمی‌دهند چون دیگر نمی‌خواهند به شیوه جمهوری اسلامی زندگی کنند» گفت: «راه‌حل تغییر و تشکیل یک حکومت فدرال و متکثر، اتحاد و همبستگی است».

رژیم ایران و بحران مشروعیت

ناهید بهمنی، به نمایندگی از «مرکز احزاب کردستان ایران» در سخنرانی خود در این نشست، به انتخابات پیش رو اشاره کرد و گفت: «در این دورە از نمایش انتخابات نیز شاهد دست‌چین شدن نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان هستیم کە البتە این رویە هموارە همزاد جمهوری اسلامی بودە است. تنگتر شدن دایرە نزدیکان نظام و بی اعتمادی کامل حتی بە بالاترین مقامات کشوری و نظامی در سالهای نە چندان دور و آمادەسازی برای جانشین احتمالی رهبری آیندە از مولفەهای بارز عملکرد شورای نگهبان و دستگاه رهبری جمهوری اسلامی در این دورە است. هرچند نباید از رژیمی کە در طول دوران حاکمیت خود کمترین وقعی بە خواست اکثریت مردم ایران ننهادە و انتخابات آزاد و دموکراتیک را بزرگترین تهدید علیە خود میدادند انتظاری فراتر از این نیز داشتە باشیم.»
بهمنی به «بحران مشروعیت» رژیم ایران هم پرداخت و توضیح داد: « بحران مشروعیت یکی دیگر از بحرانهایی است کە حاکمان جمهوری اسلامی با آن دست و پنجە نرم می‌کنند. حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای پیدایش تاکنون هموارە در تلاش بودە کە حتی اگر نمایشی مشروعیت کارتونی خود را حفظ و بە رخ مردمان ایران و جهانیان بکشد. اما بطور مداوم این وجە جمهوری اسلامی رو بە کاهش و در حال رکود بودە است. در کردستان البتە رژیم از همان ابتدا کە با تحریم همەپرسی ساختگی روبرو شد، تاکنون فاقد پایگاه اجتماعی و مشروعیت سیاسی بودە است. در سایر مناطق ایران نیز، اینک وجهە قانونی مشروعیت نظام بە طور کامل از بین رفتە و کمترین اعتمادی بە حاکمان کنونی ایران در میان مردم باقی نماندە است و نمونە بارز آن میتوان بە میزان مشارکت مردم و در چند دور از انتخابات اخیر و اعتراضات چند سال گذشتە جستجو کرد. وجهە اجتماعی مشروعیت حکومت نیز کاملا تخریب و از بین رفتە است اعتمادی بە مدیریت و دلسوزی و کارآمدی مسئولان نظام وجود ندارد و تنها حربە رژیم استفادە از احساسات مذهبی مردم ایران است کە در سالهای اخیر بە دلیل همین سیاست‌های رژیم، لطمات جبران ناپذیر بر پیکرە دین در ایران وارد شدە است.»

سه ائتلاف اپوزسیون ایران
سه ائتلاف اپوزسیون ایران

اهمیت «عامل خارجی» در تغییر

جابر احمد، مدیر مرکز مطالعات اهواز به ضرورت اهمیت دادن به «عامل خارجی در تغییرات احتمالی» اشاره کرد و گفت: «با توجه به درهم‌تنیدگی منافع جهانی، در هر تغییر احتمالی در ایران عامل خارجی نقش مهمی خواهد داشت. رژیم جمهوری اسلامی به سبب مداخله مداوم در امور دیگر کشورها به غیر از شبه‌نظامیان و برخی رژیم‌های توتالیتر، دوستان واقعی ندارد. با توجه به تحریم‌های سازمان ملل متحد، دیگر كشورها نيز با احتیاط با اين رژیم برخورد می‌کنند. همه اين موارد به اين ائتلاف که قصد سرنگونی جریان فعلی را دارد، کمک می‌کند.»

جلیل شرهانی دبیر کل حزب تضامن دمکراتیک اهواز با گرامیداشت یاد و خاطره کشته‌شدگان «شهدا ومجروحان چهار شنبه سیاه محمره» و «دیگر شهدای تمام ملیت های مبارز ایران» ابراز امیدواری کرد که «روزی عاملان این جنایت به میز محاکمه عادلانه کشانده شوند وبه سزای اعمال خود برسند.»

ظلم مضاعف به ملیت‌های غیرفارس

جمشید امیری از جبهه متحد بلوچستان ایران به ظلم مضاعفی که بر ملیت‌های غیرفارس در ایران روا داشته می‌شود، اشاره کرد و گفت: «همه ما به خوبی می‌دانیم که رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی، یا حاکمیت مرکز گرا با زور و سر نیزه بر ملیت‌های ایرانی تحمیل شده و اولین و پایه‌ترین حقوق انسانی را در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با یک سرکوب سیستماتیک در واقع محروم کرده است و همه به این امر واقفیم طی این چهل و اندی سال همه مردمان ایران تحت ظلم و ستم و سر کوب قرار داده، ولی نمی‌توانیم انکار بکنیم که سرکوب و ظلم و ستم چندگانه بر ملیت‌های (بلوچ، کرد، عرب، ترک، ترکمن، لر و .....) و تمام کسانی را که در چهار چوب ایدئولوژی شیعه ولایت فقیه نمی‌گنجند، وارد کرده است.»

شعار «سرنگونی»

بیانیه پایانی با تاکید بر اینکه «تحریم فعال انتخابات فرمایشی رژیم» افزود: «انگیزه برگزاری کنفرانس "نه به نمایش انتخابات"، "آری به سرنگونی جمهوری اسلامی" و "پیش به سوی جمهوری فدرال ایران"، همراهی با اعتراضات مردم و حرکتی است در راستای مطالبات مرحله کنونی مبارزات ضد استبدادی، و در عین حال اقدامی در راستای آزادی و دمکراسی در ایران فردا است.»

بیشترین بازدید موضوعات مهم

بیشترین بازدید