ایران بیشترین شکاف میان حضور زنان و مردان در بازار کار را دارد

وضعیت افغانستان و پاکستان از نظر «شکاف جنسیتی در نرخ مشارکت اقتصادی» بهتر از ایران است

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:
فعال‌سازی حالت خواندن
100% Font Size
2 دقيقه (Reading time)

داده‌های تازه سازمان بین‌المللی کار (International Labour Organization) نشان می‌دهد، ایران یکی از کشور‌هایی است که بیشترین شکاف میان حضور زنان و مردان در بازار کار در آن وجود دارد.
براساس گزارش «تجارت‌نیوز»، به نقل از سازمان بین‌المللی کار، در میان کشور‌های منطقه و در مقایسه میان نرخ مشارکت اقتصادی مردان و نرخ مشارکت اقتصادی زنان، وضعیت کشور‌هایی مانند افغانستان (86.7 درصد در مقابل 19.5 درصد)، پاکستان (82.7 درصد در مقابل 25 درصد)، جمهوری آذربایجان (69.5 درصد در مقابل 63 درصد) و ترکیه (71.9 درصد در مقابل 32.4 درصد) از ایران بهتر بوده است.
داده‌های آماری نشان می‌دهد که جامعه ایرانی همچنان یکی از «مردسالارترین» جوامع جهان است و به عنوان نمونه، «شکاف جنسیتی در نرخ مشارکت اقتصادی» در ایران، آن اندازه بزرگ است که ایران را در میان بدترین‌های جهان از این منظر قرار داده است.
براساس این گزارش، کمتر از نیمی از ایرانی‌ها کار می‌کنند و بر اساس این داده‌های آماری مرکز آمار ایران، در تابستان سال 1398 و در میان جمعیت 15 سال به بالای این کشور، «نرخ مشارکت اقتصادی» حدود 44.9 درصد (تقریبا 45 درصد) و در میان جمعیت 10 ساله به بالا، حدود 40.8 درصد بوده است.
در مقطع زمانی مورد بررسی، 72.2 درصد از مردان و تنها 17.6 درصد از زنانی که 15 سال به بالا داشته‌اند، در فعالیت‌های اقتصادی دخیل بوده‌اند. به این ترتیب، واضح است که مردان 4 برابر بیشتر از زنان در بازار کار ایران حضور داشته‌اند.
این نشان می‌دهد که تمایل به کار کردن یا در اختیار داشتن امکان کار کرد برای مردان ایرانی، حدود 4 برابر بیشتر از زنان ایرانی است. در واقع، بر اساس این داده‌ها، مردان جای زنان را در بازار کار تنگ نکرده‌اند.
در میان کشور‌های منطقه و در مقایسه میان نرخ مشارکت اقتصادی مردان و نرخ مشارکت اقتصادی زنان، وضعیت کشور‌هایی مانند افغانستان، پاکستان، جمهوری آذربایجان و ترکیه از ایران بهتر بوده است.

بیشترین بازدید موضوعات مهم

بیشترین بازدید