فوری

پخش زنده

نماینده مجلس ایران: رانت خواران ارز دولتی از وابستگان و نزدیکان دولتمردان هستند 

منبع: دبی_العربیه.نت فارسی

امیرآبادی فراهانی عضو کمیسیون تلفیق مجلس ایران گفت: «تاکنون به میزان قابل توجهی ارز چهار هزار و 200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی، نهاده‌‌های دامی و دارو تخصیص یافته اما این کالاها با قیمت دولتی به دست مردم نرسیده است.»

وی با اشاره به این که برای مثال محاسبه قیمت مرغ با ارز چهار هزار و 200 تومانی کیلویی کمتر از هشت هزار تومان می‌شود نه 35 هزارتومان افزود: «این ارز فقط به نفع رانت خواران تمام شد.»

امیرآبادی فراهانی همچنین با اشاره به این که اغلب رانت خواران از وابستگان و نزدیکان مقامات دولتی هستند تصریح کرد: «برخی افراد برای واردات کالا ارز چهار هزار و 200 تومانی دریافت نمودند اما هیچ جنسی به کشور وارد نکردند.»

تبلیغات

برگزیده های کاربران